CO JE FUNKČNÍ TRÉNINK?


Funkční trénik je cvičení, které učí jedince ovládat tělo ve všech rovinách pohybu. Jedná se o trénink pohybů, ne svalů. Biomechanickou podstatou pohybů jsou kinematické řetězce (skupiny svalů a kloubů spolupracujících na zajištění pohybu), které jsou ve většině uzavřené a nejedná se o izolované cviky.

Abychom si rozumněli...

Jak už název napovídá, jde o zajištění fungování. V tomto případě zajištění fungování našeho těla. Základní charakteristika se vztahuje k fyzioterapii a rehabilitaci, kde se jedná hlavně o zajištění funkčnosti, znovuobnovení a používání těla jako jeden celek a ne jako dílčí části.

Jednou ze základních funkcí je zlepšení funkce stabilizátorů. Mezi klíčové skupiny patří hluboké břišní svaly, abduktory a rotátory kyčle, stabilizátory lopatky. Prioritou je tedy vytvoření funkčního svalového korzetu s důrazem na stabilizaci tělesného jádra (CORE). Stabilní jádro je totiž důležité pro správné pohybové návyky a vykonávání všech pohybů. Patří sem hlavně pevné držení těla. Proto je důležité dbát na kvalitu a správnost provádění cvičení a začít od základních, resp. jednoduchých cvičení s menšími odpory - zpočátku váhu vlastního těla a postupně se dostat ke složitějšímu cvičení, jako je cvičení se zátěží nebo na balančních plošinách.

10 ZÁKLADNÍCH FYZICKÝCH DOVEDNOSTÍ FUNKČNÍHO TRÉNINKU

Kardiovaskulární systém

Schopnost těla rozvádět živiny, dodávat kyslík a hormony.

Vytrvalost

Schopnost systémů těla zpracovávat, dodávat, ukládat a využívat energii

Síla

Schopnost svalové jednotky nebo kombinace svalových jednotek aplikovat sílu.

Flexibilita

Schopnost maximalizovat rozsah pohybu v daném kloubu.

Výkon

Schopnost svalové jednotky nebo kombinace svalových jednotek aplikovat maximální sílu v minimálním čase.

Rychlost

Schopnost minimalizovat časový cyklus opakovaného pohybu.

Koordinace

Schopnost kombinovat několik odlišných pohybových vzorců do jednotného výrazného pohybu.

Agilita

Schopnost minimalizovat dobu přechodu z jednoho vzoru pohybu na druhý.

Balanc

Schopnost kontrolovat umístění tělesa ve vztahu k jeho podpěrné základně.

Přesnost

Schopnost přesně řídit pohyb v daném směru nebo při dané intenzitě.

CHCI, ABYS VĚDĚL(A)

  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje pevné ZÁKLADY
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje ZNALOSTI o pohybu
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje znalosti o STAVBĚ a FUNGOVÁNÍ lidského těla
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje znalosti o PROGRAMOVÁNÍ tréninku
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje ZKUŠENOSTI
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje empatii
  • FUNKČNÍ TRÉNINK potřebuje nadšení i ŘÁD
  • FUNKČNÍ TRÉNINK zlepšuje PSYCHICKOU i FYZICKOU stránku člověka
  • FUNKČNÍ TRÉNINK markantně zlepšuje lidské ZDRAVÍ
  • FUNKČNÍ TRÉNINK ti pomůže zlepšit tvůj ŽIVOT