HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (HSS)

1. princip pro efektivní funkční cvičení. Hluboký stabilizační systém, též známí jako JÁDRO nebo CORE, je soubor hlubokých svalů našich těl, které mají jednu společnou funkci. A to stabilizaci páteře a vnitřních orgánů.

Řadí se sem: Svaly pánevního dna, břišní svaly, bránice, svaly zádové (hluboké+spinokostální), hluboké svaly krku.

Aktivace těchto svalů je číslo jedna pro funkční cvičení, prevencí před zraněním a chrání vaši páteř.

Níže najdete instruktážní videa, která vám pomohou k aktivaci HSS.

BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ

 

Je základem pro aktivaci HSS. Nejdůležitějším svalem je již zmíněná BRÁNICE, což je hlavní sval vdechový a zároveň funguje jako jakýsi píst, který stlačuje vzduch v dutině břišní. Základem je centrování nádechu do břicha a jeho stlačení směrem k pánevnímu dnu.

Tím se aktivují ostatní hluboké svaly, které nastartují stabilizaci vzpřímeného postavení, začnou pracovat a posilovat. Tímto cvičením začíná uplně každý z mých klientů a doporučuji to i vám.

DÝCHÁNÍ JAKO ZÁKLAD PRO CVIČENÍ A AKTIVACI HSS

 

NÁCVIK BRÁNIČNÍHO DÝCHÁNÍ NA ZEMI